GOSPODARENJE OTPADOM

Obavijest poljoprivrednicima o prikupljanju prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja
Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stvaku (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

VRIJEME I MJESTO:
7.9.2015.    Trg R. Boškovića (stara tržnica)   od 8.00 – 11.00

Obavijest o odvozu razvrstanog bio-otpada – smeđe vreće

Odvoz razvrstanog bio-otpada – smeđe vreće, vrši se PONEDELJKOM u mjesecu rujnu 2015.g u dva navrata:

7.rujna 2015   te   14. rujna 2015.g