KAKO KORISTITI KALENDAR?
KAKO PRONAĆI SVOJU ULICU U RASPOREDU ODVOZA OTPADA?

Klikom na pojedini datum možete pogledati popis ulica u kojima se na  taj dan odvozi konkretna vrsta otpada!

Učitavam.... Učitavam....

LEGENDA

Kojim danima se odvozi otpad u mojoj ulici?

PONEDJELJAK MKO-A

 • Kolodvorska, V. Nazora do pruge, B.J.Jelačića, LJ. Gaja, LJ. Jonkea, N.Tesle D. Pejačević, V. Lisinskog, A. Starčevića, A. Kovačića, M.J.Zagorke, M.P.Katančića, M.A.Reljkovića, M. Držića, J.J.Strossmayera, K.Tomislava do 28 k.br. ,D. Cesarića, Š.J.Burgera, A.K. Zrinske, Trg R. Boškovića, Trg sv. Josipa, Industrijska od 1 do 8

PONEDJELJAK MKO-B  ( novo od 01.03.24 )

 • Lovačka, N.Š.Zrinskog, G.J.Draškovića, Papučka, M.Kraljevića, G.Viteza,
  A.Hebranga, S.Raškaj Školska, I.Meštrovića, Dravska, L.Matačića,
  M.Slatinskog, Cvjetna I, Cvjetna II Cvjetna III, M. Marulića, Lipa (do
  križanja s P. Preradovića), Mlinska, K.Š.Đalskog, Frankopanska,
  Industrijska od 9 do 18

UTORAK MKO

 • S.S.Kranjčevića, B.Bušića, LJ. Posavskog, Potočani, R. Kolibaša, B. Kašića, Ribnjak, J. Gotovca K.Zvonimira (od centra do pilane Mojzeš) B.Radića (od centra do mosta Javorica), Stublovačka, Banovačka, F.Kuhača

ČETVRTAK MKO-A

 • Kreminac, M.Trnine, T. Ujevića, Lipa-od česme do Voćinske, D.Domjanića (D.Dolina), Mirka Jirsaka (odvojak iz A.Mihanovića), A.Mihanovića, V. Novaka, I.Gundulića, Voćinska, P. Preradovića, I.B.Mažuranić, V.Bukovca (odvojak iz M.Trnine), T.Matića (odvojak iz M.Trnine), M.Lovraka (odvojak iz M.Trnine), A.Šenoe, A.G.Matoša, J.Kozarca, I.Tijardovića, SV.M.Križevčanina, Slavonska, Vinogradska, Mirna I i II

ČETVRTAK MKO-B

 • K.Zvonimira (od pilane Mojzeš do Kozica), Grabovac, V.Nazora (od pruge do Medinaca), Primorska, M.Gupca, K.Tomislava od k.br. 28 , B. Radića od Javorice do benzinske Petrol

PETAK MKO-A  ( novo od 01.03.24 )

 • Bakić, Gornji Miholjac, Sunčana ulica, Medinci, Markovo, Senkovac, Senkovac Pustara, Lukavac, Golenić, Radosavci, Ivanbrijeg

PETAK MKO-B

 • Kozice, Sladojevci, Sladojevački Lug, Donji Meljani, Bistrica

UTORAK RAZ-1 RAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO)

 • Bakić, Gornji Miholjac, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevački Lug, Sladojevci

UTORAK RAZ-2 RAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO)

 • Kozice, Markovo, Medinci, Senkovac, Ivanbrijeg, Lukavac, Radosavci

ČETVRTAK RAZ-1 RAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO)

 • Braće Radić, sv. Marka Križevćanina, Slavonska, Dragutina Domjanića, Antuna Mihanovića, Vjenceslava Novaka, Petra Preradovića, Augusta Šenoe, Antuna Gustava Matoša, Ivana Gundulića, Josipa Kozarca, Ivane Brlić Mažuranić, Voćinska, Lipa, Marka Marulića, Milke Trnine, Tome Matića, Mate Lovraka, Vlahe Bukovca, Marina Držića, Tina Ujevića, Kreminac, Ane Katarine Zrinski, Matije Antuna Reljkovića, Marije Jurić Zagorke, Ante Kovačevića, Sunčana, Vinogradska I,II , Papučka, grofa Janka Draškovića, Miroslava Kraljevića, Grigora Viteza, Matice Hrvatske, Jakova Gotovca, Ribnjak, Potočani, Potočani I,II,III , Mirna I,II , Brune Bušića, Bartola Kašića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Rudolfa Kolibaša, Banovačka, Franje Kuhača I,II,III,IV , Ljudevita Posavskog, Stubovačka I,II,III, Grabovac

ČETVRTAK RAZ-2 RAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO)

 • Ive Tijardovića, kralja Tomislava, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Štrosmajerova, trg Ruđera Boškovića, Mlinska, Ksavera Šandora Đalskog, Vladimira Nazora, Bana Jelačića, Kolodvorska, Dore Pejačević, Ljudevita Jonkea, Ante Starčevića, Vatroslava Lisinskog, Ivana Gorana Kovačića, Matije Petra Katančića, Nikole Tesle, Ljudevita Gaja, Nikole Šubića Zrinskog, Frankopanska, Slave Raškaj, Školska, Ivana Meštrovića, Andrije Hebranga, Dravska, Matije Slatinskog, Cvjetna I,II,III , Lovre Matačića, Lovačka, trg sv. Josipa, šetalište Julija Burgera, kralja Zvonimira

SRIJEDA BIORAZGRADIVI

 • Biorazgradivi otpad odvozi se svake srijede. Korisnici koji su sklopili ugovor o odvozu biorazgradivog otpada dobili su posebne posude za tu vrstu otpada.