ODVOZ OTPADA

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na osnovu stvarnog broja odvoza (čipirane kante).

DIMNJAČARI

GRAD SLATINA

Na osnovu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine, KLASA 311-02/13-01/01 URBROJ 2189/02-04-03/01-13-7 , u Slatini dana 23. srpnja 2013. g ovisno o vrsti grijanja,  usluga se vrši:

  • dimnjaci na drva: 4 čišćenja / kvartalno
  • dimnjaci na plin: 2 čišćenja / kvartalno

Osnovna cijena se ne razlikuje prema vrsti grijanja, ali se iznos računa razlikuje, zbog gore navedenih normativa čišćenja.

Cjenik možete pogledati ili preuzeti u PDF dokumentu:

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objekt


OPĆINA NOVA BUKOVICA

Na osnovu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine, KLASA 311-02/13-01/01 URBROJ 2189/02-04-03/01-13-7 , u Slatini dana 23. srpnja 2013. g ovisno o vrsti grijanja,  usluga se vrši:

  • dimnjaci na drva: 4 čišćenja / kvartalno
  • dimnjaci na plin: 2 čišćenja / kvartalno

Osnovna cijena se ne razlikuje prema vrsti grijanja, ali se iznos računa razlikuje, zbog gore navedenih normativa čišćenja

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

Cjenik možete pogledati ili preuzeti u PDF dokumentu:


OPĆINA SOPJE

Na osnovu Ugovora o obavljanju dimnjačarskih usluga na području općine Sopje, KLASA 363-01/11-01/27 URBROJ 2189/10-04/11-1 , u Sopju dana 31. siječnja 2011.g usluga se vrši jednom u kvartalu, neovisno o vrsti grijanja - plin ili drva

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

Cjenik možete pogledati ili preuzeti u PDF dokumentu:


KLIKOM NA POVEZNICU PREUZMITE DOKUMENT U .PDF FORMATU:

Upis u registar koncesija u Gradu Slatina možete preuzeti u PDF dokumentu

  • upis-registar-koncesija Download

Presliku ovjerenog Cjenika dimnjačarskih usluga na području Grada Slatina možete pogledati ili preuzeti u PDF dokumentu

Presliku Suglasnosti općine Nova Bukovica na Cjenik dimnjačarskih usluga možete preuzeti u PDF dokumentu:

Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova u općini Nova Bukovica možete pogledati ovdje ili preuzeti u PDF dokumentu: