Odgovori na pitanja u vezi komunalnih usluga

1Koje je radno vrijeme reciklažnog dvorišta Radosavci
Odgovor ...
2Da li račune mogu platiti kod vas ili isključivo u banci?
Odgovor ...
3Koji je raspored odvoza komunalnog otpada?
Odgovor ...

Odgovori na pitanja u vezi pogrebnih usluga

1Koje je radno vrijeme i lokacija prodavaonice pogrebne opreme?
Odgovor ...
2Da li pogrebnu opremu mogu platiti na rate?
Odgovor ...
3Koji je dežurni broj telefona za organizaciju sahrane?
Odgovor ...

Odgovori na pitanja u vezi XYZ segmenta poslovanja

1Koje je radno vrijeme reciklažnog dvorišta Radosavci
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
2Da li račune mogu platiti kod vas ili isključivo u banci?
Odgovor ...
3Koji je raspored odvoza komunalnog otpada?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.