• Naziv projekta: Nabava višekomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Slatini

  • Ime korisnika: SLATINA KOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

  • Ukupan iznos projekta: 1.436.897,33 HRK

  • Iznos EU potpore: 1.221.362,73 HRK

  • Naziv poziva: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18)

 

Sažetak projekta:

Slatina Kom d.o.o. projektom nabavlja višekomorno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada radi adekvatnijeg i bržeg sakupljanja otpada na području Grada Slatine i Općine Nova Bukovica čije stanovništvo će izobrazno-informativnim aktivnostima usvojiti dodatne navike odvajanja reciklabilnih vrsta otpada. Povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada doprinijet će smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Nabava komunalnog vozila je nužna radi bržeg, kvalitetnijeg i ekonomski učinkovitijeg sakupljanja odvojenih vrsta otpada.


EDUKATIVNE BROŠURE


RADIO EMISIJE

U sklopu projekta financiranim od strane EU, a koji se radi o Nabavi novih spremnika za reciklabilni i biorazgradivi otpad, kao i nabavi višekomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Slatini, kolegica Lara je gostovala na Radio Slatini i njene edukativno-informacijske emisije možete poslušati ovdje:

Korištenje novih plavih i žutih spremnika, te raspored dijeljenja po ulicama ( 1. dio )


Korištenje novih plavih i žutih spremnika te raspored dijeljenja po ulicama ( 2. dio )


Učinak korištenja novih plavih i žutih spremnika