RECIKLAŽNO DVORIŠTE RADOSAVCI

OTPAD KOJI MOŽETE POHRANJIVATI U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

RADNO VRIJEME:

U reciklažno dvorište otpad, bez naknade mogu odlagati samo korisnici s područja Grada Slatine i prigradskih naselja kojima tvrtka Slatina kom d.o.o. već odvozi komunalni otpad!
 • 7:00 - 15:00
 • 9:00 - 12:00
 • otpadni papir
 • zeleni otpad
 • staklo
 • metalna ambalaža
 • željezo i obojene kovine
 • plastika
 • tekstil
 • električni otpad
 • elektronički otpad
 • građevinski materijal
 • gume
 • glomazni nemetalni otpad
 • fluorescentne cijevi
 • akumulatori
 • baterije
 • lijekovi
 • zauljena ambalaža
 • filteri
 • kiseline
 • lužine
 • foto kemikalije
 • pesticidi
 • jestiva ulja
 • mineralna ulja
 • sintetska ulja, deterdženti
 • boje, ljepila, smole