SLATINA KOM d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je nastala  9. studenoga 2012. godine diobom firme KOMRAD d.o.o. Slatina koja je nastavila postojanje kao komunalno poduzeće za vodne djelatnosti.

SLATINA KOM d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti: održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, upravljanje grobljem, održavanje groblja i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, održavanje javne rasvjete, skupljanje otpada, upravljanje i održavanje stambenih zgrada.

Firma je također registrirana za sakupljanje, sortiranje i pakiranje rabljenih proizvoda;  reciklaža;   čišćenje svih vrsta objekata; djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu;   prijevoz za vlastite potrebe;    kupnja i prodaja robe;   obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;    zastupanje inozemnih tvrtki;    stručni poslovi prostornog uređenja;   projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina;    nadzor nad gradnjom;    izgradnja, održavanje i rekonstrukcija plinovodnih, vodovodnih i kanalizacijskih uređaja i instalacija te instalacija centralnog grijanja;    izrada,  popravak i montaža kućnih plinovodnih i vodovodnih instalacija, opreme, uređaja i dijelova te instalacija centralnog grijanja;   elektroinstalacijski radovi;   usluge inženjerske geodezije;   tehničko ispitivanje i analiza;   iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja;   skladištenje robe;   vađenje šljunka i pijeska;   računovodstveni i knjigovodstveni poslovi.

  • Jedini OSNIVAČ društva je Grad Slatina, OIB 68254459599, Slatina, Trg svetog Josipa 10.
  • Nadzorni odbor:
    • Damir Jakšić, predsjednik nadzornog odbora
    • Tamara Palčić, potpredsjednica nadzornog odbora
    • Zdravko Ivančević, predstavnik radničkog vijeća
  • Osoba ovlaštena za zastupanje: Sanjin Hmelik, direktor.
  • Temeljni kapital: 9.919.000,00 kn.