Na temelju članka 17. stavak 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ( NN 17/19 ) i članka 5. internog Pravilnika o sustavu prijavljivanja nepravilnosti ( od 13.06.2019.g ) direktor Sanjin Hmelik donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe za prijavu nepravilnosti.

Ovdje možete pogledati ( preuzeti ) dokument PDF :

Ovdje možete pogledati ( preuzeti ) dokument PDF :