Zahtjev za odvozom glomaznog otpada

Poštovani korisnici, u Prilogu je zahtjev za odvozom glomaznog otpada s Vaše adrese.
Za besplatnim odvozom glomaznog otpada imate pravo jednom godišnje. S obaveznim pridržavanjem pravila o odvajanju glomaznog otpada, a čije su vrste navedene na zahtjevu.

Zahtjev nam dostavljate osobno u sobu broj 7 ili možete ispunjeni skenirane zahtjeve dostaviti na email adresu: uprava.slatina@gmail.com

OBAVEZNO NA ZAHTJEVU OSTAVITI TELEFONSKI BROJ NA KOJI VAS MOŽEMO KONTAKTIRATU U VEZI PRIKUPA GLOMAZNOG OTPADA.
Nakon zaprimanja zahtjeva, kontaktirat ćemo Vas u svrhu dogovora o prikupu otpada.
Uvjeti korištenja usluge odvoza glomaznog otpada jednom godišnje; prijavljen korisnik usluge odvoza komunalnog otpada te korisnik bez dugovanja.


Obrazac za prijavu novog korisnika usluge

obrazac popunjava vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine temeljem ugovora, obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole ) dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata


Obrazac za promjenu korisnika usluge na objektu

obrazac popunjava novi korisnik ali se navode i podaci staroga korisnika usluge na objektu, stoga je obavezna provjera stanja duga na objektu obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole ) dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata


Obrazac za promjenu općih podataka korisnika

opći podaci su: adresa dostave računa, broj telefona, mail adresa nisu potrebni dodatni dokumenti dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com


Obrazac za odjavu korisnika

ako odjavljujete uslugu odvoza otpada morate vratiti i posudu na adresu V.Nazora 14 , tamo ćete dobiti potvrdu o vraćenoj posudi te s tom potvdom dolazite u upravu na adresi Trg R.Boškovića 16b dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com


Obrazac privole korisnika za obradu osobnih podataka

obrazac popunjava novi korisnik usluge predaje se uz obrazac za prijavu novog korisnika dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com