Obrazac za prijavu novog korisnika usluge

obrazac popunjava vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine temeljem ugovora, obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole ) dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata


Obrazac za promjenu korisnika usluge na objektu

obrazac popunjava novi korisnik ali se navode i podaci staroga korisnika usluge na objektu, stoga je obavezna provjera stanja duga na objektu obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole ) dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata


Obrazac za promjenu općih podataka korisnika

opći podaci su: adresa dostave računa, broj telefona, mail adresa nisu potrebni dodatni dokumenti dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com


Obrazac za odjavu korisnika

ako odjavljujete uslugu odvoza otpada morate vratiti i posudu na adresu V.Nazora 14 , tamo ćete dobiti potvrdu o vraćenoj posudi te s tom potvdom dolazite u upravu na adresi Trg R.Boškovića 16b dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com


Obrazac privole korisnika za obradu osobnih podataka

obrazac popunjava novi korisnik usluge predaje se uz obrazac za prijavu novog korisnika dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com