Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti. Korupcija je u najširem smislu svaki oblik zlouporabe prava nad sredstvima ili pravima drugih radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. To je svaki čin kojim se, suprotno javom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava. Korumpiranim se smatra i građanin i institucija koji nude ili pristaju na davanje zatraženog mita, kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem, ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju Koristi za pojedine osobe ili skupine.

SLATINA KOM d.o.o. ovim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskoga programa, želi u cijelosti spriječiti (nulta tolerancija korupcije) moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost SLATINA KOM d.o.o., a sve sa ciljem redovitoga nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije SLATINA KOM d.o.o.. Osnovna je svrha izrade Akcijskoga plana iskazivanje stvarne namjere SLATINA KOM d.o.o. za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj. Pri tome će se, u nastavku sveobuhvatno sagledati i procijeniti područja rizičnosti i ugroženosti u pojedinim organizacijskim dijelovima SLATINA KOM d.o.o.. Nakon toga odredit će se i potrebne mjere, kako bi se rizik na korupciju u cijelosti spriječio. Prihvaćaju se i nastojat će se ostvariti oba cilja iz Programa Vlade RH: 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S, 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Navedeni dokument možete pročitati u cijelosti ili preuzeti u PDF obliku ovdje: