Direktor


Tajnica


Odjel komunalnih poslova


Računovodstvo i financije


Izgradnja


Pogrebne usluge


Pravnik

Analitika kupaca


Kompenzacije


Tržnica


Naplata parkinga


Dimnjačarska služba


Javna rasvjeta


Upravljanje stambenim zgradama

Ako želite da vas kontaktiramo telefonom