ZELENA ČISTKA

U suradnji s djelatnicima Javnih radova Grada Slatine uklonili smo 27 kubika otpada s područja grada i prigradskih naselja.
Prva lokacija za uklanjanje otpada bila je šuma u Kozicama (put prema vinogradu), gdje je pronađen razan glomazni otpad (fotografije u prilogu). Naše osoblje zbrinulo je otpad s bagerom u kombinaciji s kamionom (utovar i odvoz).
Nakon navedene lokacije, uslijedila je ulica N. Š. Zrinskog (nastavak nakon obilaznice). U kanalima napomenute ulice pronašli smo sve vrste otpada: biorazgradivi, animalni, glomazni, građevinski, a sav reciklabilni otpad koji smo pronašli, djelatnici su zbrinuli u vrećice predviđene za isti. Dakle sav otpad koji se ručno mogao ukloniti, uklonili su djelatnici Javnih radova, a glomazan otad na nedostupnim mjestima je zbrinuo bager.
Ovom akcijom željeli smo očistiti okoliš našega grada, kao i zbrinuti što veće količine otpada na napomenutim lokacijama.
Zelenom čistkom nećemo stati u želji spriječavanja nagomilavanja otpada u prirodi. Daljnjim akcijama, kao i edukacijama poticat ćemo naše korisnike da pravilno odlažu otpad na dozvoljenim lokacijama i u dozvoljene spremnike.
Vaš SLATINA KOM d.o.o.

1 Trackback / Pingback

  1. ZELENA ČISTKA

Comments are closed.