Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačko društvo SLATINA KOM d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022. godine

Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti.
Korupcija je u najširem smislu svaki oblik zlouporabe prava nad sredstvima ili pravima drugih radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.
To je svaki čin kojim se, suprotno javom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.
Korumpiranim se smatra i građanin i institucija koji nude ili pristaju na davanje zatraženog mita, kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem, ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju Koristi za pojedine osobe ili skupine.

SLATINA KOM d.o.o. ovim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskoga programa, želi u cijelosti spriječiti (nulta tolerancija korupcije) moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost SLATINA KOM d.o.o., a sve sa ciljem redovitoga nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije SLATINA KOM d.o.o..
Osnovna je svrha izrade Akcijskoga plana iskazivanje stvarne namjere SLATINA KOM d.o.o. za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj. Pri tome će se, u nastavku sveobuhvatno sagledati i procijeniti područja rizičnosti i ugroženosti u pojedinim organizacijskim dijelovima SLATINA KOM d.o.o.. Nakon toga odredit će se i potrebne mjere, kako bi se rizik na korupciju u cijelosti spriječio.
Prihvaćaju se i nastojat će se ostvariti oba cilja iz Programa Vlade RH:
1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S,
2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Navedeni dokument možete pročitati u cijelosti ili preuzeti u PDF obliku ovdje: