Važna obavijest za sve građane! Nepravilno odlaganje na adresi Trg sv. Josipa 1

Molimo građane,

da se osvijeste o problemu sakupljanja otpada na adresi Trg sv. Josipa 1. Molimo vas da otpad ne odlažete ako niste stanar zgrade,  a stanarima poručujemo da reciklabilni otpad odlažu savjesno i ispravno.

Dakle kontejneri i spremnici koje vidite na slici, namijenjeni su ISKLJUČIVO STANARIMA I VLASNICIMA LOKALA POSLOVNE ZGRADE NA ADRESI TRG SV.JOSIPA 1.

Također napominjemo da će uskoro kontejneri i spremnici sa slike biti zaključani i da će mogućnost odlaganja otpada imati samo stanari zgrade, baš kako ne bi dolazilo do iste situacije koju smo zatekli više puta na istoj adresi.

Želimo da naš grad bude čist i uredan, stoga nam pomozite u tome i budite ustrajni u ispravnom odlaganju otpada.

Vaš SLATINA KOM d.o.o.

1 Trackback / Pingback

  1. Važna obavijest za sve građane! Nepravilno odlaganje na adresi Trg sv. Josipa 1

Comments are closed.