Obrasci korisnika usluga

Obrazac za prijavu novog korisnika usluge

 • obrazac popunjava vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine temeljem ugovora,
 • obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe
 • dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole )
 • dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata

OBRAZAC-01-novi-korisnik

Obrazac za promjenu korisnika usluge na objektu

 • obrazac popunjava novi korisnik ali se navode i podaci staroga korisnika usluge na objektu, stoga je obavezna provjera stanja duga na objektu
 • obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe
 • dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole )
 • dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata
 

Obrazac za promjenu općih podataka korisnika

 • opći podaci su: adresa dostave računa, broj telefona, mail adresa
 • nisu potrebni dodatni dokumenti
 • dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com
 

Obrazac za odjavu korisnika

 • ako odjavljujete uslugu odvoza otpada morate vratiti i posudu na adresu V.Nazora 14 , tamo ćete dobiti potvrdu o vraćenoj posudi te s tom potvdom dolazite u upravu na adresi Trg R.Boškovića 16b
 • dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com
 

Obrazac privole korisnika za obradu osobnih podataka

 • obrazac popunjava novi korisnik usluge
 • predaje se uz obrazac za prijavu novog korisnika
 • dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com