OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO FINANCIJSKI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE I DRUGIH DOHODAKA

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju o održavanju testiranja.

 

Testiranje, pisani dio će se održati dana 30.09.2021. (četvrtak) u 9:00 sati u prostorijama EPIcentra Sequoia Slatina.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu, kemijsku olovku i kalkulator.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj za posao i više se neće smatrati kandidatom.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave ( osobne iskaznice) radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate. Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjestaFinancijskireferent za obračun plaće i drugih dohodakakroz 12 pitanja. Pitanja će se bodovati po složenosti te kandidati na pismenoj provjeri znanja mogu ostvariti najviše 22 boda.

Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

  • Koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • Napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja
  • Razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće ni ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % točnih odgovora u pismenom djelu provjere znanja  moći će pristupiti usmenom djelu provjere kandidata o čijem terminu će biti naknadno obaviješteni. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestuFinancijskireferent za obračun plaće i drugih dohodaka.  Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo će bodovati razgovor sa svakim kandidatom.

Nakon provedenog testiranja i razgovora, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA SU:

Zakon o računovodstvu ( pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16,116/18)

 Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12, 73/13, 26/15, 115/16,106/18, 121/19)

 Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18121/19)

 Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18121/19),

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12, 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20)

 

 Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ 115/16106/18121/19),

Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19,1/20)

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12, 115/16, 106/18121/19)

Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12,115/16, 106/18,121/19)33/12, 115/16, 106/18121/19)37/15, 1/17,

Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17,98/19)

 

Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12, 16/17, 118/18 na snazi od 02.03.2017. do 31.12.2018.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 73/17)

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12, 32/15, 35/17)

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)

Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18102/19)

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 115/18)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13,98/19)

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15, 99/17, 129/17)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17)

 

Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/18 i 98/19)

 

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (Narodne novine 105/20)

 

1 Trackback / Pingback

  1. OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO FINANCIJSKI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE I DRUGIH DOHODAKA

Comments are closed.