Ne postojanje sukoba interesa

Izjave o ne postojanju sukoba interesa, u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) donosimo u PDF dokumentu, koji možete pogledati ili preuzeti na ovom linku