OBRASCI ZA KORISNIKE

Obrazac za prijavu novog korisnika usluge

obrazac popunjava vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine temeljem ugovora, obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole ) dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata

NOVI KORISNIK PDF

NOVI KORISNIK WORD


Obrazac za promjenu korisnika usluge na objektu

obrazac popunjava novi korisnik ali se navode i podaci staroga korisnika usluge na objektu, stoga je obavezna provjera stanja duga na objektu obavezno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili presliku ugovora o korištenju nekretnine, kao i presliku osobne za fizičke osobe, odnosno ovjeriti obrazac pečatom za pravne osobe dostavite obrazac privole za korištenje osobnih podataka ( vidi dole ) dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com zajedno s preslikom traženih dokumenata

PROMJENA KORISNIKA PDF

PROMJENA KORISNIKA WORD


Obrazac za promjenu općih podataka korisnika

opći podaci su: adresa dostave računa, broj telefona, mail adresa nisu potrebni dodatni dokumenti dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com

PROMJENA PODATAKA PDF

PROMJENA PODATAKA WORD


Obrazac za odjavu korisnika

ako odjavljujete uslugu odvoza otpada morate vratiti i posudu na adresu V.Nazora 14 , tamo ćete dobiti potvrdu o vraćenoj posudi te s tom potvdom dolazite u upravu na adresi Trg R.Boškovića 16b dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com

ODJAVA KORISNIKA PDF

ODJAVA KORISNIKA WORD


Obrazac privole korisnika za obradu osobnih podataka

obrazac popunjava novi korisnik usluge predaje se uz obrazac za prijavu novog korisnika dokument preuzmite za ispis ( PDF ) ili za izmjenu ( WORD) i dostavite osobno ili na mail uprava.slatina@gmail.com

PRIVOLA KORISNIKA PDF

PRIVOLA KORISNIKA WORD