CJENIK

ODVOZ OTPADA

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na osnovu stvarnog broja odvoza (čipirane kante),

cjenik možete pogledati ili preuzeti u PDF dokumentu:

cjenik-sakupljanja-mkoDownload

Cjenik odvoza spremnika za stambene zgrade

1100 litara
5000 litara
cijena bez PDV
180,00 (kn)
450,00 (kn)
PDV (13%)
23,40 (kn)
58,50 (kn)
cijena s PDV
203,40 (kn)
508,50 (kn)

DIMNJAČARI

GRAD SLATINA

CJENIK USLUGA DOMAĆINSTVA

Na osnovu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine, KLASA 311-02/13-01/01 URBROJ 2189/02-04-03/01-13-7 , u Slatini dana 23. srpnja 2013.g

ovisno o vrsti grijanja,  usluga se vrši:

dimnjaci na drva      4 čišćenja / kvartalno dimnjaci na plin        2 čišćenja / kvartalno

osnovna cijena se ne razlikuje prema vrsti grijanja, ali se iznos računa razlikuje, zbog gore navedenih normativa čišćenja.

DRVA cijena bez PDV       4 x 24,00  = 96,00 kn

PDV 25%                                24,00 kn

DRVA iznos  s pdv                                       120,00 kn

PLIN cijena bez PDV       2 x 24,00  = 48,00 kn

PDV 25%                             12,00 kn

PLIN iznos  s pdv                                           60,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

CJENIK USLUGA PRAVNE OSOBE

DRVA cijena bez PDV   4 x 80,00 = 320,00 kn

PDV 25%                                 80,00 kn

DRVA iznos s pdv                                       400,00 kn

PLIN cijena bez PDV       2 x 80,00 = 160,00 kn

PDV 25%                                   40,00 kn

PLIN iznos  s pdv                                         200,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

OPĆINA NOVA BUKOVICA

CJENIK USLUGA DOMAĆINSTVA

Na osnovu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine, KLASA 311-02/13-01/01 URBROJ 2189/02-04-03/01-13-7 , u Slatini dana 23. srpnja 2013.g

ovisno o vrsti grijanja,  usluga se vrši:

dimnjaci na drva      4 čišćenja / kvartalno dimnjaci na plin        2 čišćenja / kvartalno

osnovna cijena se ne razlikuje prema vrsti grijanja, ali se iznos računa razlikuje, zbog gore navedenih normativa čišćenja.

DRVA cijena bez PDV       4 x 24,00  = 96,00 kn

                             PDV 25%                                24,00 kn

DRVA iznos  s pdv                                       120,00 kn

PLIN cijena bez PDV       2 x 24,00  = 48,00 kn

                             PDV 25%                             12,00 kn

PLIN iznos  s pdv                                           60,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

CJENIK USLUGA PRAVNE OSOBE

DRVA cijena bez PDV   4 x 80,00 = 320,00 kn

                           PDV 25%                                 80,00 kn

DRVA iznos s pdv                                       400,00 kn

PLIN cijena bez PDV       2 x 80,00 = 160,00 kn

                         PDV 25%                                   40,00 kn PLIN iznos  s pdv                                         200,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

OPĆINA SOPJE
CJENIK USLUGA DOMAĆINSTVA

Na osnovu Ugovora o obavljanju dimnjačarskih usluga na području općine Sopje, KLASA 363-01/11-01/27 URBROJ 2189/10-04/11-1 , u Sopju dana 31. siječnja 2011.g usluga se vrši jednom u kvartalu, neovisno o vrsti grijanja - plin ili drva

cijena bez PDV       24,00 kn

PDV 25%                      6,00 kn

IZNOS  s pdv            30,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

CJENIK USLUGA PRAVNE OSOBE

usluga se vrši jednom u kvartalu,  neovisno o vrsti grijanja - plin ili drva

cijena bez PDV       24,00 kn

PDV 25%                   6,00 kn

IZNOS s pdv            30,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

Upis u registar koncesija u Gradu Slatina možete preuzeti u PDF dokumentu

upis-registar-koncesijaDownload

Presliku ovjerenog Cjenika dimnjačarskih usluga na području Grada Slatina možete pogledati ili preuzeti u PDF dokumentu

cjenik-grad-slatinaDownload

Presliku Suglasnosti općine Nova Bukovica na Cjenik dimnjačarskih usluga možete preuzeti u PDF dokumentu ( dvije stranice )

suglasnost-nova-bukovica-1Download suglasnost-nova-bukovica-2Download

Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova u općini Nova Bukovica možete pogledati ovdje ili preuzeti u PDF dokumentu

OPCI-UVJETI-OBAVLJANJA-DIMNJACARSKIH-POSLOVA-N-BUKOVICADownload

GROBLJA

Cjenik grobljanskih usluga možete pogledati OVDJE

Cjenik grobne naknade možete pogledati OVDJE

NAPLATA PARKIRANJA

I zona    ...  4 kn po satu  ,  18 kn dnevna karata

II zona  ...   3 kn po satu ,  12 kn dnevna karta

Ovdje možete pogledati ili preuzeti PDF dokument s cjelovitim tekstom odluke o cijenama parkirnih karata

odluka-parking-nova

TRŽNICA

Cjenik zakupa mjesta na tržnici te ostalih usluga koje nudimo, nalaze se u PDF obliku u nastavku teksta.