ADRESAR

Direktor

direktor@slatina-kom.hr

Tajnica

uprava.slatina@gmail.com   , tel. 033 400 481

Odjel komunalnih poslova

repic.dubravka@gmail.com   , tel. 033 400 486

Računovodstvo i financije

maja.slatina.kom@gmail.com  , tel.  033 400 486

Izgradnja

darko.slatina.kom@gmail.com  , mob.  091 303 38 34 tel. 033 400 479

Pogrebne usluge

dežurni  mob. 091 303 38 28 pogrebna.slatina.kom@gmail.com ,  tel. 033 400 574

Pravnik

pravnik.slatinakom@gmail.com  , tel. 033 400 573

Analitika kupaca

spomenka.slatina@gmail.com ,  tel. 033 400 494

Kompenzacije

marijana.slatina@gmail.com , tel. 033 400 575

Tržnica

slatina.trznica@gmail.com ,   mob. 091 303 38 20 ,   tel. 033 400 480

Naplata parkinga

slatina.trznica@gmail.com ,   mob. 091 303 38 20 ,   tel. 033 400 480

Dimnjačarska služba

slatina.trznica@gmail.com ,   mob. 091 303 38 20 ,   tel. 033 400 480

Javna rasvjeta

zlatko.grundler.slatina@gmail.com  ,  mob. 091 303 38 26  ,  tel. 033 400 572 

Upravljanje stambenim zgradama

zgrade.slatina@gmail.com ,   tel. 033 400 482