RASPORED ODVOZA

PONEDJELJAK MKO-A


Kolodvorska, V. Nazora do pruge, B.J.Jelačića, LJ. Gaja, LJ. Jonkea, N.Tesle D. Pejačević, V. Lisinskog, A. Starčevića, A. Kovačića, M.J.Zagorke, M.P.Katančića, M.A.Reljkovića, M. Držića, J.J.Strossmayera, K.Tomislava do 28 k.br. ,D. Cesarića, Š.J.Burgera, A.K. Zrinske, Trg R. Boškovića, Trg sv. Josipa, Industrijska od 1 do 8PONEDJELJAK MKO-B


Medinci, Markovo, Senkovac, Senkovac Pustara, Lukavac, Golenić, Radosavci, IvanbrijegUTORAK MKO


S.S.Kranjčevića, B.Bušića, LJ. Posavskog, Potočani, R. Kolibaša, B. Kašića, Ribnjak, J. Gotovca K.Zvonimira (od centra do pilane Mojzeš) B.Radića (od centra do mosta Javorica), Stublovačka, Banovačka, F.Kuhača


SRIJEDA MKO


Lovačka, N.Š.Zrinskog, G.J.Draškovića, Papučka, M.Kraljevića, G.Viteza, A.Hebranga, S.Raškaj Školska, I.Meštrovića, Dravska, L.Matačića, M.Slatinskog, Cvjetna I, Cvjetna II Cvjetna III, M. Marulića, Lipa (do križanja s P. Preradovića), Mlinska, K.Š.Đalskog, Frankopanska, Industrijska od 9 do 18


ČETVRTAK MKO-A


Kreminac, M.Trnine, T. Ujevića, Lipa-od česme do Voćinske, D.Domjanića (D.Dolina), Mirka Jirsaka (odvojak iz A.Mihanovića), A.Mihanovića, V. Novaka, I.Gundulića, Voćinska, P. Preradovića, I.B.Mažuranić, V.Bukovca (odvojak iz M.Trnine), T.Matića (odvojak iz M.Trnine), M.Lovraka (odvojak iz M.Trnine), A.Šenoe, A.G.Matoša, J.Kozarca, I.Tijardovića, SV.M.Križevčanina, Slavonska, Vinogradska, Mirna I i IIČETVRTAK MKO-B


K.Zvonimira (od pilane Mojzeš do Kozica), Grabovac, V.Nazora (od pruge do Medinaca), Primorska, M.Gupca, K.Tomislava od k.br. 28 , B. Radića od Javorice do benzinske PetrolPETAK MKO-A


Bakić, Gornji MiholjacPETAK MKO-B


Kozice, Sladojevci, Sladojevački Lug, Donji Meljani, BistricaUKOLIKO IMATE 3. ODVOZ U MJESECU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, U TOM SLUČAJU NE IZNOSITE SPREMNIKE ZA RECIKLABILNI OTPADRAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO) ide svaki drugi mjesec po starom rasporedu: SVIBANJ, SRPANJ, RUJAN, STUDENIRAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO) UTORAK RAZ-1


Bakić, Gornji Miholjac, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevački Lug, SladojevciRAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO) UTORAK RAZ-2


Kozice, Markovo, Medinci, Senkovac, Ivanbrijeg, Lukavac, RadosavciRAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO) ČETVRTAK RAZ-1


Braće Radić, sv. Marka Križevćanina, Slavonska, Dragutina Domjanića, Antuna Mihanovića, Vjenceslava Novaka, Petra Preradovića, Augusta Šenoe, Antuna Gustava Matoša, Ivana Gundulića, Josipa Kozarca, Ivane Brlić Mažuranić, Voćinska, Lipa, Marka Marulića, Milke Trnine, Tome Matića, Mate Lovraka, Vlahe Bukovca, Marina Držića, Tina Ujevića, Kreminac, Ane Katarine Zrinski, Matije Antuna Reljkovića, Marije Jurić Zagorke, Ante Kovačevića, Sunčana, Vinogradska I,II , Papučka, grofa Janka Draškovića, Miroslava Kraljevića, Grigora Viteza, Matice Hrvatske, Jakova Gotovca, Ribnjak, Potočani, Potočani I,II,III , Mirna I,II , Brune Bušića, Bartola Kašića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Rudolfa Kolibaša, Banovačka, Franje Kuhača I,II,III,IV , Ljudevita Posavskog, Stubovačka I,II,III, GrabovacRAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO) ČETVRTAK RAZ-2


Ive Tijardovića, kralja Tomislava, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Štrosmajerova, trg Ruđera Boškovića, Mlinska, Ksavera Šandora Đalskog, Vladimira Nazora, Bana Jelačića, Kolodvorska, Dore Pejačević, Ljudevita Jonkea, Ante Starčevića, Vatroslava Lisinskog, Ivana Gorana Kovačića, Matije Petra Katančića, Nikole Tesle, Ljudevita Gaja, Nikole Šubića Zrinskog, Frankopanska, Slave Raškaj, Školska, Ivana Meštrovića, Andrije Hebranga, Dravska, Matije Slatinskog, Cvjetna I,II,III , Lovre Matačića, Lovačka, trg sv. Josipa, šetalište Julija Burgera, kralja ZvonimiraSRIJEDA BIORAZGRADIVI


Biorazgradivi otpad odvozi se svake srijede. Korisnici koji su sklopili ugovor o odvozu biorazgradivog otpada dobili su posebne posude za tu vrstu otpada.