RASPORED ODVOZA

PONEDJELJAK MKO-A


Kolodvorska, V. Nazora do pruge, B.J.Jelačića, LJ. Gaja, LJ. Jonkea, N.Tesle D. Pejačević, V. Lisinskog, A. Starčevića, A. Kovačića, M.J.Zagorke, M.P.Katančića, M.A.Reljkovića, M. Držića, J.J.Strossmayera, K.Tomislava do 28 k.br. ,D. Cesarića, Š.J.Burgera, A.K. Zrinske, Trg R. Boškovića, Trg sv. Josipa, Industrijska od 1 do 8PONEDJELJAK MKO-B


Medinci, Markovo, Senkovac, Senkovac Pustara, Lukavac, Golenić, Radosavci, IvanbrijegUTORAK MKO


S.S.Kranjčevića, B.Bušića, LJ. Posavskog, Potočani, R. Kolibaša, B. Kašića, Ribnjak, J. Gotovca K.Zvonimira (od centra do pilane Mojzeš) B.Radića (od centra do mosta Javorica), Stublovačka, Banovačka, F.Kuhača


SRIJEDA MKO


Lovačka, N.Š.Zrinskog, G.J.Draškovića, Papučka, M.Kraljevića, G.Viteza, A.Hebranga, S.Raškaj Školska, I.Meštrovića, Dravska, L.Matačića, M.Slatinskog, Cvjetna I, Cvjetna II Cvjetna III, M. Marulića, Lipa (do križanja s P. Preradovića), Mlinska, K.Š.Đalskog, Frankopanska, Industrijska od 9 do 18


ČETVRTAK MKO-A


Kreminac, M.Trnine, T. Ujevića, Lipa-od česme do Voćinske, D.Domjanića (D.Dolina), Mirka Jirsaka (odvojak iz A.Mihanovića), A.Mihanovića, V. Novaka, I.Gundulića, Voćinska, P. Preradovića, I.B.Mažuranić, V.Bukovca (odvojak iz M.Trnine), T.Matića (odvojak iz M.Trnine), M.Lovraka (odvojak iz M.Trnine), A.Šenoe, A.G.Matoša, J.Kozarca, I.Tijardovića, SV.M.Križevčanina, Slavonska, Vinogradska, Mirna I i IIČETVRTAK MKO-B


K.Zvonimira (od pilane Mojzeš do Kozica), Grabovac, V.Nazora (od pruge do Medinaca), Primorska, M.Gupca, K.Tomislava od k.br. 28 , B. Radića od Javorice do benzinske PetrolPETAK MKO-A


Bakić, Gornji MiholjacPETAK MKO-B


Kozice, Sladojevci, Sladojevački Lug, Donji Meljani, BistricaUKOLIKO IMATE 3. ODVOZ U MJESECU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, U TOM SLUČAJU NE IZNOSITE SPREMNIKE ZA RECIKLABILNI OTPADRAZVRSTANI OTPAD (METAL, TEKSTIL I STAKLO) ide svaki drugi mjesec po starom rasporedu: SVIBANJ, SRPANJ, RUJAN, STUDENISRIJEDA BIORAZGRADIVI


Biorazgradivi otpad odvozi se svake srijede. Korisnici koji su sklopili ugovor o odvozu biorazgradivog otpada dobili su posebne posude za tu vrstu otpada.