Raspored sahrana

 • gradsko groblje u Slatini, VLADIMIR STIPANOVIĆ ( 1933 )

ĐERI JULIJUS ( 1938 )

 • NIKOLA TAŠIĆ ( 1974 )
 • SLAVA KOKURIĆ ( 1951 )
 • MILAN IVIĆ (1954)
 • DRAGUTIN BATUR ( 1956 )
 • SLAVA JADEK ( 1944 )
 • KATA GORENAC ( 1935 )
 • JAGA MATOKOVIĆ ( 1919 )
 • RAJKO PENDIĆ ( 1949 )
 • VLADO STIPANOVIĆ ( 1933 )
 • DUŠAN NOVAKOVIĆ ( 1948 )
 • ILIJA BABIĆ ( BRUS ) ( 1981 )
 • BOŠKO JANKOVIĆ ( 1946 )