Raspored sahrana

PETAK 26.04.2019.

 • 14 sati. mjesno groblje u Humu, SLAVKA OJKIĆ ( 1939 )

PETAK 26.04.2019.

 • 15 sati mjesno groblje u Gornjem Miholjcu, VLADO GERENČIR (1965)

SUBOTA  20.04.2019.

 • 13 sati, gradsko groblje u Slatini, MARIJA SLOVAK ( 1934 )

PONEDJELJAK  15.04.2019.

 • 13 sati, mjesno groblje u Bakiću, MARIJA KORDI (1932 )

PETAK  12.04.2019.

 • 13 sati, mjesno groblje u Sladojevcima, JANA MOSLAVAC ( 1932 )

PETAK  12.04.2019.

 • 14 sati, gradsko groblje u Slatini, IVO JOZIĆ ( 1936 )

SRIJEDA 10.04.2019.

 • 14 sati, mjesno groblje u Josipovu, ANDRIJA RUSAN ( 1939 )

UTORAK 09.04.2019.

 • 15 sati, mjesno groblje u Bakiću, JULIJANA SEVER ( 1946 )

UTORAK  09.04.2019.

 • 14 sati, gradsko groblje u Slatini, ROŽA TKALČEVIĆ ( 1927 )

PONEDJELJAK 08.04.2019.

 • 15 sati, gradsko groblje u Slatini, FRANJO BROZOVIĆ ( 1936 )

PETAK  05.04.2019.

 • 14 sati, gradsko groblje u Slatini, ANA DERDIĆ ( 1936 )

PONEDJELJAK 01.04.2019.

 • 14 sati, mjesno groblje u Sopju, MARIJA BENKOVIĆ ( 1935 )

PONEDJELJAK  01.04.2019.

 • 15 sati, gradsko groblje u Slatini, MILICA CVETKOVIĆ ( 1993 )

SUBOTA 30.03.2019.

 • 15 sati. gradsko groblje u Slatini, NIKOLA BOJANIĆ ( 1954 )

SUBOTA 30.03.2019.

 • 14 sati, gradsko groblje u Slatini, MIRA GRAHOVAC ( 1950 )

PONEDJELJAK 25.03.2019.

 • 15 sati, gradsko groblje u Slatini, BLANKA VUKOVIĆ, ( 1937)

PONEDJELJAK 25.03.2019.

 • 14 sati, mjesno groblje u Medincima, MARKO BOROTIĆ (1930)

SUBOTA 23.03.2019.

 • 15 sati, gradsko groblje u Slatini, MARTIN BUNETA ( 1948 )

ČETVRTAK 21.03.2019.

 • 15 sati, gradsko groblje u SLATINI, MILORAD OJKIĆ ( 1940 )

UTORAK 19.03.2019.

 • 15 sati, mjesno groblje u NOVOJ BUKOVICI, IVAN FERENČEVIĆ (1952)

SUBOTA 16.03.2019.

 • 14 sati, mjesno groblje u VAŠKOJ, DRAGA FEKEĆ ( 1940 )

PETAK 15.03.2019.

 • 12 sati, gradsko groblje u SLATINI, ČANAKI LJUBICA ( 1936 )

ČETVRTAK 14.03.2019.

 • 15 sati, gradsko groblje u SLATINI, ŽELJKO NIKŠIĆ (1974 )

SRIJEDA 13.03.2019.

 • 15 sati, mjesno groblje u SLADOJEVCIMA, DRAGUTIN KODRIĆ (1935 )
 • 14 sati, gradsko groblje u SLATINI, MIHAJLO LUKIĆ ( 1936 )

PONEDJELJAK 11.03.2019.

 • 13,30 sati, mjesno groblje ČAĐAVAČKI LUG, ANA BASTL ( 1930 )
 • 14 sati, mjesno groblje BAKIĆ, ELIZABETA GRAHOVAC ( 1946 )

PONEDJELJAK 11.03.2019.

 • 14,30 sati, gradsko groblje u SLATINI, BRANKO JURLINA ( 1947 )

PETAK 08.03.2019.

 • 13 sati, mjesno groblje BAKIĆ, DRAGUTIN ČERNI ( 1932 )
 • 15 sati, gradsko groblje u SLATINI, ČAKALIĆ IVAN ( 1953 9

SRIJEDA 06.03.2019.

 • 13 sati, gradsko groblje u SLATINI, SLAVKA BOROTIĆ ( 1948 )

PONEDJELJAK  04.03.2019.

 • 14 sati, mjesno groblje u STARINU, MIROSLAV ŠOMOĐI ( 1961 )
 • 14 sati, mjesno groblje u NOSKOVCIMA, KOVILJKA STRIČEVIĆ( 1934 )