Raspored sahrana

ČETVRTAK 30.01.2020.

 • 15:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, EVICA JADEK ( 1945 )

SRIJEDA 29.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u B. ANTUNOVAC, MILAN OBRADOVIĆ (1935.)

UTORAK 28.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u RADOSAVCIMA, ILONKA ŠEPER (1946)

PONEDJELJAK 27.01.2020.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u NOVOJ BUKOVICI, IVAN BUTI (1959.)

PONEDJELJAK 27.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u BISTRICI, MARA GAVRANOVIĆ (1939.)

SUBOTA 25.01.2020.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje u SOPJU, MARA GRGIĆ (1922)

SRIJEDA 22.01.2020.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje u BAKIĆU, EVA LUKAČ (1936.)

UTORAK 21.01.2020.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u ČAĐAVAČKOM LUGU, NADA CVJETIČANIN (1934.)

UTORAK 21.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u BAKIĆU, DRAGAN PUŠKARIĆ (1952)

PONEDJELJAK 20.01.2020.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u MILJEVCIMA, FRANJO DORČAK (1954)

SUBOTA 18.01.2020.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u BORIKU, MARIJA VIDAKOVIĆ, (1934.)

ČETVRTAK 16.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje B. ANTUNOVAC, MILKA OBRADOVIĆ (1933)

UTORAK 14.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u BORIKU, MARKO ŽILIĆ (1972)

UTORAK 14.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje G.PREDRIJEVO, MARA BENČIĆ (1930)

PONEDJELJAK 13.01.2020.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u SOPJU, DANICA ŠKILJAN (1931.)

PONEDJELJAK 13.01.2020.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u G.PREDRIJEVU, MARA PUŠKARIĆ (1933)

PETAK 10.01.2020.

 • 13:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, ANTUN ŠIMUNOVIĆ (1941)

PETAK 10.01.2020.

 • 14:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, CVIJA č.s. ANASTAZIJA VUKIĆ (1940)

SRIJEDA 08.01.2020.

 • 13:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILORAD JORGIĆ (1949)

PETAK 03.01.2020.

  • 13:00 SATI, mjesno groblje u NOVOM SENKOVCU, FRANCISKA POFUK (1931.)

PONEDJELJAK 30.12.2019.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u NOVOM SENKOVCU, SLAVKO SIROČIĆ (1937)

PONEDJELJAK 30.12.2019.

 • 13:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, ANĐELKA ČOVIĆ (1950)

SUBOTA 28.12.2019.

 • 14:00 SATI. gradsko groblje u SLATINI, BRANIMIR VUKSANIĆ (1942)

PETAK 27.12.2019.

 • 12:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILKA HODAK (1933.)

PETAK 27.12.2019.

 • 13:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILKA ŠIMIĆ (1925.)

PETAK 27.12.2019.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u RADOSAVCIMA, MLAĐAN ĐENADIJA (1946)

PETAK 27.12.2019.

 • 14:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, ANICA CIGLAR (1937)

UTORAK 24.12.2019.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u BUKOVAČKOM ANTUNOVCU, STANA OBRADOVIĆ (1935)

PETAK 20.12.2019.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u MILJEVCIMA, IVAN ROHAČEK (1942)

ČETVRTAK 19.12.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje u VAŠKOJ, ANA IVANAC (1941)

ČETVRTAK 19.12.2019.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u SOPJU, JANA RASTIJA (1923.)

UTORAK 17.12.2019.

 • 13:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MARA TOKIĆ (1939)

PONEDJELJAK 16.12.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje u NOVAKIMA, JOSIP JEREŠIĆ (1965.)

SUBOTA 14.12.2019

 • 13:00 SATI, mjesno groblje VAŠKA, ZDRAVKO DVOJAK (1965.)

PETAK 13.12.2019.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje u ČAĐAVAČKOM LUGU, MILORAD CVETIČANIN (1954)

ČETVRTAK 12.12.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje u KAPINCIMA, IVKA DRAGOJEVIĆ (1959.)

SRIJEDA 11.12.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje GORNJI MIHOLJAC, JELKA KIZIVAT (1942)

UTORAK 10.12.2019.

 • 15:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, ANA ŠPOLJAR (1935.)

PONEDJELJAK 09.12.2019.

 • 14:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILENA PAVIĆ (1934.)

PONEDJELJAK 09.12.2019.

 • 12:30 SATI, gradsko groblje u SLATINI, ZRINKA JUDI (1978)

PONEDJELJAK 09.12.2019

 • 15:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, FRANJO AMBRUŠ (1932.)

ČETVRTAK 05.12.2019.

 • 15:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, SMILJANA MUTAVDŽIĆ (1935)

ČETVRTAK 05.12.2019.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje u KOZICAMA, ANA FILKOVIĆ (1939.)

UTORAK 03.12.2019.

 • 14:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, ANA RADOIČIĆ (1932.)

PONEDJELJAK 02.12.2019.

 • 15:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, IVAN GRĐAN (1949)

PONEDJELJAK 02.12.2019.

 • 14:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MARIJA CRLJEN (1941)

SRIJEDA 27.11.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje RADOSAVCI, KATARINA PŠIBILA (1929.)

PONEDJELJAK 25.11.2019.

 • 14:30 SATI, mjesno groblje NOVI SENKOVAC, IZIDOR FOTEZ-ŽIGA

PONEDJELJAK 25.11.2019.

 • 15:00 SATI, mjesno groblje NOSKOVCI, ZDENKO ULM (1965.)

PONEDJELJAK 25.11.2019.

 • 14:00 SATI, mjesno groblje GORNJI MIHOLJAC, PERO BARUČIĆ (1948)

PETAK 22.11.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje u MILJEVCIMA, RUŽA GRGUR (1936.)

SRIJEDA 20.11.2019.

 • 14:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MIHOVIL GAŠLJEVIĆ (1934.)

SRIJEDA 20.11.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje GORNJE KUSONJE, PETAR SMOLIĆ (1950)

UTORAK 19.11.2019.

 • 13:00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILICA SMILJANIĆ (1934.)

SUBOTA 16.11.2019.

 • 13:00 SATI, mjesno groblje u IVANBRIJEGU, IVAN NIKL (1934.)

SUBOTA 16.11.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, FRANJO HOBEN (1942)

PETAK 15.11.2019.

 • 15,00 SATI, mjesno groblje u MILJEVCIMA,, ANTUN ZNIKA (1956)

PETAK 15.11.2019.

 • 14,00 SATI, mjesno groblje u KOZICAMA, ANA FILAKOVIĆ (1943)

ČETVRTAK 14.11.2019.

 • 15,00 SATI, mjesno groblje u SLADOJEVCIMA, ANA DERDIĆ (1928.)

UTORAK 12.11.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILE BIĆANIĆ (1930)

PONEDJELJAK 11.11.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, IVAN BLAŠKO (1951)

ČETVRTAK 07.11.2019.

 • 14,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MARKO RONČEVIĆ (1937)

UTORAK 05.11.2019.

 • 10,30 SATI, mjesno groblje u MILJEVCIMA, MLAĐEN MARKOVIĆ (1938).

PONEDJELJAK 04.11.2019.

 • 14,00 SATI, mjesno groblje u SLADOJEVCIMA, ALOJZ KIŠ (1938.)

SUBOTA 02.11.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, JOSIP BOJAGIĆ (1943)

SRIJEDA 30.10.2019.

 • 15,30 SATI, mjesno groblje u NOVOJ BUKOVICI, ANICA PINČAR (1956)

SRIJEDA 30.10.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, NADA JURKIN (1959)

UTORAK 29.10.2019.

 • 14,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, LUKA BILIĆ (2007)

UTORAK 29.10.2019.

 • 14,00 SATI, mjesno groblje u DOBROVIĆU, ĆOSIĆ MARTA (1930)

SUBOTA 26.10.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILORAD PRELEVIĆ (1935.)

UTORAK 22.10.2019.

 • 14,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, REZA BALOG (1947)

SUBOTA 19.10.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, MILORAD RADOSAVLJEVIĆ (1940)

PETAK 18.10.2019.

 • 16,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, BRANKO KALANJ (1934.)

PETAK 18.10.2019.

 • 15,00 SATI, mjesno groblje u SLADOJEVCIMA, KRSTA SMOKROVIĆ (1963.)    

SRIJEDA 16.10.2019.

 • 14,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, STIPO PARIĆ (1942)

PONEDJELJAK 07.10.2019.

 • 15,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, TOMO BARIĆ (1945)

PONEDJELJAK 07.10.2019.

 • 14,00 SATI, gradsko groblje u SLATINI, ANA MAGDIĆ (1930)

SUBOTA 05.10.2019.

 • 15,00 SATI, mjesno groblje u VAŠKOJ, MARICA GOLUBIĆ (1936.)

PONEDJELJAK   26. veljače 2018.g

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina,   ANĐELIJA MIRKAJLOVIĆ    ( 1932 )
 • 14 sati, gradsko groblje Slatina,     MARIJA KUBATOV             ( 1946 )
 • 14 sati, groblje Dobrović,            RADMILA MARKOVIĆ         ( 1939 )        

 

PETAK   23. veljače 2018.g

 • 14 sati, groblje Bakić,     VLADIMIR ČAPO    ( 1945 )

 

ČETVRTAK   22. veljače 2018.g

 • 15 sati, groblje Nova Bukovica,    VINKO KIŠ    ( 1938 )

 

UTORAK   20. veljače 2018.g

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina,    ANA KAJAN   ( 1929 )

 

PONEDJELJAK   19. veljače 2018.g

 • 15 sati, gradsko groblje Slatina,      MIRKO IVANKOVIĆ    ( 1925 )

 

SUBOTA   17. veljače 2018.g

 • 14 sati, groblje Kozice,       BLAŽ KATALINIĆ     ( 1931 )

 

PETAK    16. veljače 2018.g

 • 14 sati, groblje Nova Bukovica,      JOSIP GREGOV   ( 1936 )

 

ČETVRTAK    15. veljače 2018.g

 • 14 sati, groblje Sladojevci,            IVAN VIDA  ( 1935 )
 • 15 sati, gradsko groblje Slatina,     KATARINA BAKOŠ   ( 1941 )

 

UTORAK   13. veljače 2018.g

 • 14 sati, groblje Sopje,     IVAN ŠTEFANOVIĆ ,   Baćo      ( 1947 )

 

PONEDJELJAK   12. veljače 2018.g

 • 14 sati, groblje Nova Bukovica,              IVKA FILIPOVIĆ    ( 1949 )
 • 13.30 sati, groblje Bukovački Antunovac,     MILAN KRPAN   ( 1950 )  

 

SRIJEDA   7. veljače 2018.g

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina,     DMITAR VRKIĆ   ( 1942 )

 

UTORAK   6. veljače 2018.g

 • 14 sati, groblje Bakić,    PAVICA MENČIK   ( 1938 )

 

PONEDJELJAK   5. veljače 2018.g

 • 16 sati, gradsko groblje Slatina,    ANA KASTANETI   ( 1929 )
 • 13 sati, groblje Radosavci,      ANA BUBAŠ    ( 1934 )

 

SUBOTA   3. veljače 2018.g

 • 15 sati, gradsko groblje Slatina,    FRANJO TOT , Vukas    ( 1942 ) 
 • 14 sati, gradsko groblje Slatina,   IVAN ŠKROBOT    ( 1944 )

 

PETAK   2. veljače 2018.g

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina,   NADA ŽIVKOVIĆ     ( 1939 )

 

ČETVRTAK   1. veljače 2018.g

 • 14 sati, gradsko groblje Slatina,    BERISLAV LOPARIĆ, Coco    ( 1949 )

 

[/ Pokaži sakrij]

PETAK 11.siječanj 2019.g.

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina, JASMINKA MOKER ( 1973 )

PETAK  11.siječnja 2019.g.

 • 12 sati, mjesno groblje Smude, MARA PETROVIĆ ( 1938 )
 • ČETVRTAK  10.siječnja  2019.g.
  • 14 sati, gradsko groblje Slatina,  MARA DETELIĆ ( 1929 )

ČETVRTAK  03.siječnja 2019.g.

 • 14 sati, gradsko groblje Slatina, BLAŽ JAVOROVIĆ  ( 1933 )

SRIJEDA    24. siječnja 2018.g

 • 15 sati, gradsko groblje Slatina,   SAVETA ĆUPURDIJA,  rođ. BOSANAC   ( 1956 )

UTORAK    23. siječnja 2018.g

 • 13 sati,  gradsko groblje Slatina,    PETAR MARIĆ    ( 1922 )

PONEDJELJAK   22. siječnja 2018.g

 • 15 sati, gradsko groblje Slatina,   IVAN LAKOTA   ( 1936 )

PETAK   19. siječnja 2018.g

 • 13 sati, groblje Noskovci,   LUKA STRIČEVIĆ   ( 1930 )

SRIJEDA   17. siječnja 2018.g

 • 14 sati, groblje Gornji Miholjac,   VLAJKO MILINKOVIĆ   ( 1931 )

UTORAK   16. siječnja 2018.g

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina,   JOZO JOZIĆ   ( 1935 )
 • 14 sati, gradsko groblje Slatina,   LUCA BARIŠIĆ   ( 1936 )

PONEDJELJAK   15. siječnja 2018.g

 • 15 sati, groblje Ivanbrijeg,   KATARINA PEŠKA ( 1960 )

SUBOTA   13. siječnja 2018.g

 • 15 sati, gradsko groblje Slatina,   MARA KOKORIĆ   ( 1928 )

PETAK   12. siječnja 2018.g

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina,   ZORAN POKOS   ( 1954 )

UTORAK   9. siječnja 2018.g

 • 13 sati, gradsko groblje Slatina,   ZORA MARCIUŠ MOLNAR  ( 1931 )

SUBOTA   6. siječnja 2018.g

 • 14 sati, gradsko groblje Slatina,   JOSIP RASTIJA  ( 1944 )

SUBOTA   23. prosinca 2017.g

 • 15 sati, groblje Grabić,   MARICA JANEČIĆ   ( 1932 )

[/ Pokaži sakrij]