Raspored sahrana

ČETVRTAK 24.09.2020

15:00 sati, mjesno groblje Sladojevci, KATARINA DUNKOVIĆ ( 1943 )

SRIJEDA 23.09.2020

14:00 sati, gradsko groblje Slatina, ANTUN KONC ( 1943 )

UTORAK 22.09.2020

15:00 sati, mjesno groblje Grabić, RUŽA ŠUŠAK ( 1953 )

SUBOTA 19.09.2020

13:00 SATI, MJESNO GROBLJE U KAPINCIMA, ZLATKO TUŠAK ( 1961 )

PETAK 11.09.2020.

. 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MIRA KELEMEN ( 1947 )

UTORAK 08.09.2020.

 • 14:30 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, JOLANDA DRAGAN ( 1956 )

PONEDJELJAK 07.09.2020.

 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U NOVOJ BUKOVICI, FRANJO BUDEK ( FRANC), ( 1959 )

PONEDJELJAK 07.09.2020

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, ADAM (ACO) CVIJANOVIĆ (1959)

PETAK 04.09.2020.

 • 15:00 SATI, MJESNO GROBLJE U BISTRICI, ANTONIJA JELEČKI ( 1935 )

UTORAK 01.09.2020.

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MATO PODMANICKI ( 1953 )

SUBOTA 29.08.2020.

 • 16:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MARIJA KOKORIĆ ( 1930 )

PETAK 28.08.2020.

 • 15:OO SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, JELKA BIČANIĆ ( 1940 )

PETAK 28.08.2020.

 • 13:00 SATI, MJESNO GROBLJE PAKLENICA, BOSILJKA ( BOSA ) BUSIĆ (1928 )

SRIJEDA 26.08.2020.

 • 15:00 SATI, MJESNO GROBLJE U BAKIĆU, MIRKO HAMAČEK ( 1960 )

UTORAK 25.08.2020.

 • 16:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, BISERKA ERŠETIĆ ( 1957 )

SRIJEDA 19.08.2020

 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U MIKLEUŠU, MIJO JAKOČIĆ ( 1953 )

PONEDJELJAK 17.08.2020.

 • 13:00 SATI, MJESNO GROBLJE U BAKIĆU, PETER MIRKO ( 1946 )

SRIJEDA 12.08.2020.

 • 15:00 SATI, MJESNO GROBLJE U NOVAKIMA, JOZEFINA BOOZ ( 1944 )

UTORAK 11.08.2020.

 • 15:00 sati, gradsko groblje u Slatini, MARIJA ALITOVIĆ ( 1927 )

UTORAK 04.08.2020.

 • 16:30 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MILE JAVOROVIĆ ( 1967 )
 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U HUMU, MARIJA BOKUN ( 1932 )

PONEDJELJAK 03.08.2020

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MATILDA ŠIKIĆ ( 1943 )

SUBOTA 01.08.2020.

 • 13:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, STJEPAN KOVAČ ( 1941 )

PETAK 31.07.2020.

 • 17:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MARIJA VARGA ( 1932 )
 • 13:00 SATI, MJESNO GROBLJE U BISTRICI, RAJKA BOGATI ( 1959 )

ČETVRTAK 30.07.2020.

 • 15:00 SATI, MJESNO GROBLJE U KOZICAMA, SNJEŽANA CADER ( 1967 )

SRIJEDA 29.07.2020

 • 15:00 SATI, MJESNO GROBLJE U VAŠKOJ, MATO TROŠIĆ ( 1937 )

UTORAK 28.07.2020.

 • 16:00 SATI, MJESNO GROBLJE U KAPINCIMA, BARICA MAREKOVIĆ ( 1944 )

PONEDJELJAK 27.07.2020.

 • 16:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, NERA FIŠER ( 1958 )

PONEDJELJAK 20.07.2020.

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, DRAGUTIN KRALJ ( 1927 )
 • 16:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MATIJA JUKIĆ ( 1959 )
 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, JELKA VUKSANIĆ ( 1948 )

SUBOTA 18.07.2020.

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, IVAN MANDL ( 1927 )
 • 13:00 SATI, MJESNO GROBLJE U SLADOJEVCIMA, ŠTEFANEC KATARINA rođ. POJE ( 1951 )

ČETVRTAK 16.07.2020.

 • 16:00 SATI, MJESNO GROBLJE U SLADOJEVCIMA, TOMISLAV KODRIĆ ( 1948 )

SRIJEDA 15.07.2020.

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, STJEPAN MATIJEVIĆ ( ČARUGA ) 1954

UTORAK 14.07.2020.

 • 13:00 SATI, MJESNO GROBLJE U ČAĐAVAČKOM LUGU, JOSIPA PALM ( 1931 )

PONEDJELJAK 13.07.2020.

 • 15:00 SATI, MJESNO GROBLJE U NOVAKIMA, DRAGICA BENO, ( 1941 )
 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U N. BUKOVICA, REZA ČAVARA ( 1933 )

SUBOTA 11.07.2020.

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, IVAN HORVAT ( 1944 )

PETAK 10.07.2020.

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, OLGA MATANIĆ ( 1929 )

ČETVRTAK 09.07.2020.

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, NIKOLA OR0ZOVIĆ (1954)
 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, ZORKA ŠEPUTIĆ ( 1937 )

SRIJEDA 08.07.2020

 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U KAPINCIMA, MILICA KOLARIĆ ( 1931 )

UTORAK 07.07.2020.

 • 16:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, DAVOR MAJAČIĆ ( 1979 )

PETAK 03.07.2020.

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, DRAGAN BOŽIĆ ( 1961 )
 • 13:00 SATI, MJESNO GROBLJE U B. ANTUNOVAC, ČIĆA LUKA ( 1950 )

SRIJEDA 01.07.2020.

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, TEREZIJA KROUPA ( 1936 )

UTORAK 30.06.2020.

 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U KAPINCIMA, ANA ŠVEC ( 1941 )

PONEDJELJAK 29.06.2020.

 • 15:00 SATI, MJESNO GROBLJE U SLADOJEVCIMA, ANTON TILK (1947)
 • 16:00 SATI, MJESNO GROBLJE NOVA BUKOVICA, JOZO BOKORNI (1953)
 • 13:OO SATI, MJESNO GROBLJE U GORNJI MELJANI, SMOLJANIĆ DRAGINJA ( 1928 )

PETAK 19.06.2020.

 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U N. SENKOVAC, JULIJANA JUREN (1936)

SRIJEDA 17.06.2020.

 • 14:00 SATI, MJESNO GROBLJE U BAKIĆU, MIRJANA SRBIĆ ( 1960 )
 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MARIJA ADŽIĆ ( 1935 )

UTORAK 16.06.2020.G.

 • 15 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, IVANKA KESEGIĆ ( 1937 )

PONEDJELJAK 15.06.2020.G.

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, ANTUN PAC ( 1948 )

SUBOTA 13.06.2020.G.

 • 15:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, MARIO LJUBAS ( 1976 )

SRIJEDA 10.06.2020.g.

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, KREŠIMIR ŠTIMAC ( 1950 )
 • 16:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, DAMIR IVIĆ ( 1965 )

UTORAK 09.06.2020.g.

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE U SLATINI, BOŽICA SRBIĆ ( 1959 )

ČETVRTAK 04.06.2020.g

 • 14:00 SATI, GRADSKO GROBLJE SLATINA, KATICA NEMET ( 1938 )

ĐERI JULIJUS ( 1938 )

 • NIKOLA TAŠIĆ ( 1974 )
 • SLAVA KOKURIĆ ( 1951 )
 • MILAN IVIĆ (1954)
 • DRAGUTIN BATUR ( 1956 )
 • SLAVA JADEK ( 1944 )
 • KATA GORENAC ( 1935 )
 • JAGA MATOKOVIĆ ( 1919 )
 • RAJKO PENDIĆ ( 1949 )
 • VLADO STIPANOVIĆ ( 1933 )
 • DUŠAN NOVAKOVIĆ ( 1948 )
 • ILIJA BABIĆ ( BRUS ) ( 1981 )
 • BOŠKO JANKOVIĆ ( 1946 )
 • MARIJA NIKŠIĆ ( 1934 )
 • JOSIP MAĐARIĆ ( 1932 )

 • RAJKA BALAĆ ( 1959 )
 • ANGELINA VUJIĆ ( 1937 )
 • MILICA SEKULIĆ ( 1939 )
 • ADELA GREGOV ( 1939 )
 • ALOJZ TOMAŠEVIĆ ( 1955)
 • BERNARDA POKOPČIĆ ( 1933 )
 • MIJO KRZNARIĆ ( 1932 )
 • PAVLE MARKOVIĆ ( 1937 )
 • DESANKA MARINOVIĆ ( 1935 )
 • DRAGUTIN ZVER ( 1949 )
 • ANA KNEŽEVIĆ ( 1965 )
 • IVANKA ZAGORAC ( 1954 )
 • ZLATKO MATOKOVIĆ ( 1966 )
 • ZDENKA RADOČAJ ( 1950 )
 • RAJKO VUKADINOVIĆ ( 1936 )
 • MARICA KAJZER ( 1933 )
 • MARIJA VINTER ( 1938 )
 • MILIVOJ RADIĆ ( 1936 )
 • MARKO BIČANIĆ ( 1935 )