Predstavnik suvlasnika

Predstavnik suvlasnika je jedan o suvlasnika koji u okviru Zakona i Uredbe o održavanju zgrada te Ugovora o upravljanju predstavlja suvlasnike prema Upravitelju . Predstavnik ima obvezu kontinuiranog izvještavanja o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje, sudjelovanje u odabiru izvoditelja radova koje provodi Upravitelj, ovjeravanje radnih naloga kao potvrde izvršenja određenog posla, voditi računa o provođenju kućnog reda i ostale odgovornosti definirane Međuvlasničkim ugovorom.
Odlukom većine suvlasnika naknadu za rad može primati predstavnik suvlasnika. Iznosi naknada uvećani za poreze, prireze i doprinose u cijelosti opterećuju sredstva zajedničke pričuve zgrade sa koje se isplaćuju.

Ukoliko predstavnik ne ispunjava svoje obveze, suvlasnici ga mogu opomenuti ili odmah izabrati nekoga drugoga. Budući da suvlasnici predstavnika odabiru Ugovorom, svaka promjena predstavnika mora biti regulirana i izmjenom Međuvlasničkog ugovora što svojim potpisom ugovora potvrđuje većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine, računato u m2.