Pravo na pristup informacijama

 

Povjerenik za informiranje

Vjeko Janećić dipl.ing.
Tel: 033 400 571
e-mail: slatina.eko@gmail.com

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire SLATINA KOM d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15.).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva SLATINA KOM d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

SLATINA KOM d.o.o.,   Trg Ruđera Boškovića 16 B , 33520 Slatina

e-poštom na:   slatina.eko@gmail.com

ili donijeti osobno u ured direktora i predati na ruke tajnici direktora u upravi SLATINA KOM d.o.o., radnim danom od 8 do 14 sati

  • ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za pristup informacijama ( word dokument ):

Obrazac-zahtjeva-za-pristup-informacijama