Počela dostava namjenskih vrećica za recikliranje otpada

Započela je dostava edukativnih letaka zajedno s namjenskim vrećicama u boji.

  • plava – karton i papir
  • žuta – plastika
  • zelena – staklo
  • siva mala – limenke
  • siva velika – tekstil

Građani se potiču da bolje odvajaju otpad koji se skuplja svaki mjesec pod nazivom ‘OD-VRATA-DO-VRATA’ na cijelom području grada Slatine i prigradskih naselja.

Dostavljene vrećice su predviđene za period od tri mjeseca. Ukoliko niste preuzeli navedeni materijal možete preuzeti na blagajni tvrtke Slatina KOM doo.

Građani su obvezni koristiti namjenske vrećice za odvajanje reciklabilnog otpada prema naputku. Oni koji ne budu odvajali otpad prema navedenom te ga predaju zajedno s mješanim komunalnim otpadom biti će novčano kažnjeni u skladu s odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Slatine.