RAZDVAJANJE OTPADA

ZBRINJAVANJE OTPADNE ODJEĆE,  OBUĆE I TEKSTILA

Grad Slatina u suradnji s tvrtkom Slatina kom d.o.o. nastavlja s aktivnostima kojima želi svojim ekološki osviještenim građanima ponuditi što veću mogućnost izdvajanja različitih korisnih sastojaka otpada. Ovih dana na dvije lokacija u gradu postavljeni su specijalizirani spremnici za odvojeno prikupljanje tekstila.

Promjenom godišnjih doba, uobičajeno slijede velika pospremanja sezonske odjeće i obuće, gdje se gotovo svi nađemo u situaciji da imamo višak odjeće i obuće koje više ne koristimo,  a ista je još uvijek dobre kvalitete. Uvijek možete neiskorištenu odjeću i obuću te ostali kućni tekstil pokloniti ili proslijediti nekome kome će biti od koristi, umjesto da sve to bacite. Također možete odjeću i obuću donirati Crvenom križu Slatina, koji će ju darovati onima kojima je potrebna.
Sada odjeću, obuću i sav ostali tekstili iz domaćinstva koji više nije za upotrebu možete odnijeti u specijalizirane spremnike raspoređene na dvije lokacija u Gradu: “eko otok” na staroj tržnici te u ulici J. Gotovca – iznad Lidla.

Tekstil čini 2-4% ukupnog otpada, a odvojenim sakupljanjem, odnosno recikliranjem doprinosimo zaštiti okoliša i očuvanju vrijednih prirodnih resursa. Recikliranjem korištene odjeće, obuće i ostalih tekstilnih proizvoda, osim što ne zagađujemo svoju okolinu i osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda.
U spremnike označene za odlaganje tekstila mogu se odlagati sljedeći tekstilni proizvodi: odjeća, obuća, ručnici, posteljina, zavjese, ostala platna i tekstilnii proizvodi.

Skupljanje, sortiranje i oporaba tekstila ima brojne pozitivne učinke, a 90% tekstilnog otpada može biti ponovno korišteno, oporabljeno i reciklirano.

Molimo sugrađane da se pridržavaju uputa koje su istaknute na kontejnerima i u njih ne odlažu mješoviti otpad nego samo stvari za koje je spremnik namijenjen. Također, molimo da nam neispravnost rada spremnika, kao i sve ostale prijedloge i primjedbe telefonski dojavite pozivom na tel. 400-481. Slatina kom d.o.o. ili 098/705-747 Globus obrt za trgovinu i usluge.