Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Gradsko vijeće Grada Slatine je donijelo ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dana 29.01.2018.g , cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti ovdje ( PDF dokument ) :

ODLUKA

Od dana 01.07.2019.g stupa na snagu Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatina.  Ovdje je preslika odluke uprave Slatina kom d.o.o. ( PDF dokument ):