OPĆI UVJETI ISPORUKE

Gradsko vijeće Grada Slatine je donijelo ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dana 29.01.2018.g , cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti ovdje ( PDF dokument ) :

ODLUKA

Dokument ( u PDF formatu ) Opći uvjeti isporuke možete pogledati / preuzeti s ovog linka:

opći uvijeti isporuke