Kalendar odvoza

MKO – Mješoviti komunalni otpad , 2 ili 4 odvoza mjesečno

RAZ – Razvrstani otpad , 1 odvoz mjesečno 

PONEDJELJAK

MKO-PON-1-3Senkovac
MKO-PON-2-4Medinci, Markovo, Senkovac Pustara
MKO-PONKolodvorska, V. Nazora do pruge, B.J.Jelačića, LJ. Gaja, LJ. Jonkea, N.Tesle
D. Pejačević, V. Lisinskog, A. Starčevića, A. Kovačića, M.J.Zagorke, M.P.Katančića, M.A.Reljkovića, M. Držića, J.J.Strossmayera,
K.Tomislava do 28 k.br. ,D. Cesarića, Š.J.Burgera, A.K. Zrinske, Industrijska, Trg R. Boškovića

UTORAK

MKO-UTO-1-3Mirna I , II
MKO-UTO-2-4Stublovačka, Banovačka, F.Kuhača, Potočani od R.Kolibaša
MKO-UTOS.S.Kranjčevića, B.Bušića, LJ. Posavskog, Potočani-do R. Kolibaša, R. Kolibaša, B. Kašića, Ribnjak, J. Gotovca
K.Zvonimira (od centra do pilane Mojzeš)
B.Radića (od centra do mosta Javorica)
RAZ-UTO-1Bakić, Gornji Miholjac, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevački Lug, Sladojevci
RAZ-UTO-2Kozice, Markovo, Medinci, Senkovac

SRIJEDA

MKO-SRI-2-4Lovačka, N.Š.Zrinskog od pruge
MKO-SRIG.J.Draškovića, Papučka, M.Kraljevića, G.Viteza, A.Hebranga, S.Raškaj
Školska, I.Meštrovića, Dravska, L.Matačića, M.Slatinskog, Cvjetna I, Cvjetna II
Cvjetna III, M. Marulića, Lipa (do križanja s P. Preradovića), N.Š. Zrinski do pružnog prijelaza

ČETVRTAK

MKO-CET-1-3Kreminac, M.Trnine, T. Ujevića, Lipa-od česme do Voćinske, B. Radića od mosta Javorice do D. Doline, D.Domjanića (D.Dolina), Mirka Jirsaka (odvojak iz A.Mihanovića), A.Mihanovića, V. Novaka, I.Gundulića, Voćinska, P. Preradovića, I.B.Mažuranić, V.Bukovca (odvojak iz M.Trnine), T.Matića (odvojak iz M.Trnine), M.Lovraka (odvojak iz M.Trnine), A.Šenoe, A.G.Matoša, J.Kozarca, I.Tijardovića, SV.M.Križevčanina, Slavonska, Vinogradska
MKO-CET-2-4Mlinska, K.Š.Đalskog, Frankopanska, K.Zvonimira (od pilane Mojzeš do Kozica), Grabovac, V.Nazora (od pruge do Medinaca), Primorska,
M.Gupca, K.Tomislava od k.br. 28 , B. Radića do Javorice do benzinske Petrol
MKO-CETB. Radića od mosta Javorica do D. Doline
RAZ-CET-1Braće Radić, sv. Marka Križevćanina, Slavonska, Dragutina Domjanića, Antuna Mihanovića, Vjenceslava Novaka, Petra Preradovića, Augusta Šenoe, Antuna Gustava Matoša, Ivana Gundulića, Josipa Kozarca, Ivane Brlić Mažuranić, Voćinska, Lipa, Marka Marulića, Milke Trnine, Tome Matića, Mate Lovraka, Vlahe Bukovca, Marina Držića, Tina Ujevića, Kreminac, Ane Katarine Zrinski, Matije Antuna Reljkovića, Marije Jurić Zagorke, Ante Kovačevića, Sunčana, Vinogradska I,II , Papučka, grofa Janka Draškovića, Miroslava Kraljevića, Grigora Viteza, Matice Hrvatske, Jakova Gotovca, Ribnjak, Potočani, Potočani I,II,III , Mirna I,II , Brune Bušića, Bartola Kašića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Rudolfa Kolibaša, Banovačka, Franje Kuhača I,II,III,IV , Ljudevita Posavskog, Stubovačka I,II,III, Grabovac
RAZ-CET-2Ive Tijardovića, kralja Tomislava, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Štrosmajerova, trg Ruđera Boškovića, Mlinska, Ksavera Šandora Đalskog, Vladimira Nazora, Bana Jelačića, Kolodvorska, Dore Pejačević, Ljudevita Jonkea, Ante Starčevića, Vatroslava Lisinskog, Ivana Gorana Kovačića, Matije Petra Katančića, Nikole Tesle, Ljudevita Gaja, Nikole Šubića Zrinskog, Frankopanska, Slave Raškaj, Školska, Ivana Meštrovića, Andrije Hebranga, Dravska, Matije Slatinskog, Cvjetna I,II,III , Lovre Matačića, Lovačka, trg sv. Josipa, šetalište Julija Burgera, kralja Zvonimira

PETAK

MKO-PET-1-3Bjelkovac, Brezik, Bukovački Antunovac, Dobrović, Donja Bukovica, Gornje Viljevo, Miljevci, Nova Bukovica
MKO-PET-2-4Kozice, Sladojevci, Sladojevački Lug, Donji Meljani, Bistrica
MKO-PET