KALENDAR ODVOZA

 

Raspored odvoza otpada na području grada Slatine, prigradskih naselja te općina Čađavica, Nova Bukovica i Sopje

 

PONEDJELJAK

U prvoj zoni odvozi se svaki tjedan

ulice: Kolodvorska, V.Nazora (do pruge), Bana J.Jelačića, Lj. Gaja, Lj.Jonkea, N.Tesle, D.Pejačević, V.Lisinksog, A.Starčevića, A.Kovačića, M.J.Zagorke, M.pl.Katančića, M.A.Reljkovića, M. Držića, J.J.Štrossmayera, K.Tomislava (do kbr. 28), D.Cesarića, Šetalište J.Burgera, A.K.Zrinski, Industrijska, Trg R.Boškovića,

U drugoj zoni prvi / treći ponedjeljak u mjesecu:

naselja:  Senkovac,  naselja općine Čađavica ( Čađavica, Čađavački Lug, Šaševo, Ilmin Dvor), naselja općine Sopje ( Sopje, Grabić, Nova Šarovka, Gornje Prijedrijevo, Sopjanska Greda)

U drugoj zoni drugi / četvrti ponedjeljak u mjesecu:

naselja: Medinci, Markovo, Senkovac Pustara

 

UTORAK

U prvoj zoni odvozi se svaki tjedan

ulice: S.S.Kranjčevića, B.Bušića, Lj.Posavskog, Potočani (do R.Kolibaša), R.Kolibaša, B.Kašića, Ribnjak, J.Gotovca, K.Zvonimira (do Lovačke), B.Radića (do rijeke Javorice)

U drugoj zoni prvi / treći utorak u mjesecu:

ulice: Mirna I, II

U drugoj zoni drugi / četvrti utorak u mjesecu:

ulice: Stublovačka, Banovačka, F.Kuhača, Potočani (od R.Kolibaša do šume)

 

SRIJEDA

U prvoj zoni odvozi se svaki tjedan

ulice: Grofa J.Draškovića, Papučka, M.Kraljevića, G.Viteza, A.Hebranga, S.Raškaj, Školska, I.Meštrovića, Dravska, L.Matačića, M.Slatinskog, Cvjetna I, II, III, M.Marulića, Lipa (do P.Preradovića), N.Š.Zrinskog (do pruge)

U drugoj zoni prva / treća srijeda u mjesecu:

naselja općine Čađavica ( Noskovci, Noskovačka Dubrava, Donje Bazije, Starin, Vraneševci, Zvonimirovo ), naselja općine Sopje ( Novaki, Kapinci, Vaška, Višnjica)

U drugoj zoni druga / četvrta srijeda u mjesecu:

ulica Lovačka, N.Š.Zrinskog (od pruge)

 

ČETVRTAK

U prvoj zoni odvozi se svaki tjedan

ulica B.Radića (od rijeke Javorice do Duboke Doline)

U drugoj zoni prvi / treći četvrak u mjesecu:

ulice:  Kreminac, M.Trnine, T.Ujevića, Lipa (od česme do Voćinske), D.Domjanića, Duboka Dolina, M.Jirsaka, A.Mihanovića, V.Novaka, I.Gundulića, Voćinska, P.Preradovića, I.B.Mažuranić, V.Bukovca, T.Matića, M.Lovraka, A.Šenoe, A.G.Matoša, J.Kozarca, I.Tijardovića, sv. M.Križevčanina, Slavonska, Vinogradska

U drugoj zoni drugi / četvrti četvrtak u mjesecu:

ulice:   Mlinska, K.Š.Đalskog, Frankopanska, K.Zvonimira (od Lovačke do Kozica), Grabovac, V.Nazora (od pruge do Medinaca), Primorska, M.Gupca, K.Tomislava (od kbr. 28), B.Radića (od Javorice do benzinske)

 

PETAK

nema odvoza u prvoj zoni

U drugoj zoni prvi / treći petak u mjesecu:

naselja:  Bakić, Gornji Miholjac,  naselja općine Sopje ( Josipovo , Španat), naselja općine Nova Bukovica ( Nova Bukovica, Bjelkovac, Brezik, Bukovački Antunovac, Dobrović, Donja Bukovica, Gornje Viljevo, Miljevci)

U drugoj zoni drugi / četvrti petak u mjesecu:

naselja:   Kozice, Sladojevci, Sladojevački Lug, Donji Meljani, Bistrica

 

 

Na slici je kalendar odvoza razvrstanog otpada.

kalendar-eko-16