Međuvlasnički ugovor

Međuvlanički ugovor je ugovor sklopljen u pisanom obliku kojim se utvrđuju uzajamni odnosi suvlasnika u procesima upravljanja i korištenja nekretnine.

Ugovorom suvlasnici utvrđuju:
– Veličinu suvlasničkih omjera,
– Posebne i zajedničke dijelove nekretnine,
– Uvjete i način upravljanja,
– Upravitelja,
– Visinu pričuve,
– Uvjete i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve,
– Predstavnika suvlasnika, njegove dužnosti i granice ovlasti,
– Uvjete i način korištenja zajedničkih prostorija, uređaja i zemljišta koje pripada nekretnini.