Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Dana 15.12.2015 novi pregled sklopljenih ugovora s ažurnim podacima.

Pregled je u PDF dokumentu:

 

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Na temelju zaključka vlade Republike Hrvatske ( NN 32/11 ) a u skladu s čl. 20 st. 1 točka 4 Zakona o pravu na pristup informacijama , SLATINA KOM d.o.o. objavljuje okvirni sporazum i ugovore javne nabave sklopljene temeljem istoga za 2015.g

Pregled je u PDF dokumentu:

 

Planovi javne nabave

Plan nabave 2014. god. – izmjena II

plan 2015.g

plan 2015.g 1. izmjena

plan 2015.g 2. izmjena

plan 2015.g 3. izmjena

plan 2016.g

 

 

Temeljem čl. 13 Zakona o javnoj nabavi SLATINA KOM d.o.o. ne može sklapati ugovor o javnoj nabavi sa navedenim pravnim subjektima:

  • nema pravnih subjekata u sukobu interesa