GROBLJE GRADSKO

CJENIK USLUGA

R.brNaziv uslugeOsnovica bez PDVCijena s PDV
1.Ukop u običan zemljani grob1.700,002.125,00
2.Ukop u grobnicu1.900,002.375,00
3.Ukop u imitiranu grobnicu - zemlja sa pločnikom2.000,002.500,00
4.Korištenje hladnjače ( cijena za 1 dan )100,00125,00
5.
Otvaranje mrtvačnice i preuzimanje pokojnika u mrtvačnicu van radnog vremena - za treće lice115,00143,75
6. aEkshumacija posmrtnih ostataka iz grobnice1.900,002.375,00
6. bEkshumacija posmrtnih ostataka iz običnog zemljanog groba2.050,002.562,50
6. cEkshumacija posmrtnih ostataka iz imitirane grobnice2.220,002.775,00
6. dEkshumacija posmrtnih ostataka s ukopom iz običnog zemljanog groba u obični zemljani grob2.570,003.212,50
6. eEkshumacija posmrtnih ostataka s ukopom iz običnog zemljanog groba u imitiranu grobnicu ili obratno2.750,003.437,50
6. fEkshumacija posmrtnih ostataka s ukopom iz običnog zemljanog groba u grobnicu ili obratno2.490,003.112,50
6. gEkshumacija posmrtnih ostataka s ukopom iz imitirane grobnice u imitiranu grobnicu2.925,003.656,25
6. hEkshumacija posmrtnih ostataka s ukopom iz imitirane grobnice u grobnicu ili obratno2.640,003.300,00
6. iEkshumacija posmrtnih ostataka s ukopom iz grobnice u grobnicu2.400,003.000,00
7.Promjena korisnika grobnog mjesta36,0045,00
8.Presvlačenje i oblačenje pokojnika440,00550,00
9.Ukop djeteta do 10 godina 50 % cijene
10. aIzdavanje dozvole za radove na uređenju grobnog mjesta i nadzor nad radovima za postavljanje spomenika i oblaganje gotovih grobnica138,00172,50
10. bIzdavanje dozvole za radove na uređenju grobnog mjesta i nadzor nad radovima za postavljanje obruba110,40138,00
10. cIzdavanje dozvole za radove na uređenju grobnog mjesta i nadzor nad radovima za postavljanje imitacija grobnica138,00172,50
10. dIzdavanje dozvole za radove na uređenju grobnog mjesta i nadzor nad radovima za iskolčenje207,00258,75
10. enaknada za adaptaciju već postojećih okvira, grobnica i spomenika naplaćuje se u 50 % iznosa za izradu nove
11.Sakupljanje ostataka smrtno stradalih osoba u prometu, utopljenika, pokojnika u raspadanju ili pokojnika starijih od 48 sati848,701.060,88
12.Letovanje limenog lijesa225,00281,25
13. aUkop urne u grobnicu1.520,001.900,00
13. bUkop urne u obični zemljani grob1.560,001.950,00
13. cUkop urne u imitiranu grobnicu1.720,002.150,00
14. aDodatna cijena za sahrane izvan radnog vremena - radnim danom poslije 16 sati500,00625,00
14. bDodatna cijena za sahrane izvan radnog vremena - radnim danom poslije 17 sati760,00950,00
14. cDodatna cijena za sahrane izvan radnog vremena - subotom760,00950,00
15. aNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje u Gradu Slatini strankama koje nemaju boravište na području Grada - za jednog pokojnika - širine 1,6 m2.767,503.459,38
15. bNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje u Gradu Slatini strankama koje nemaju boravište na području Grada - za dva pokojnika - širine 2,2 m3.874,504.843,13
16. aNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje na prigradskim grobljima strankama koje nemaju boravište na području Grada - za jednog pokojnika - širine 1,6 m1.383,751.729,69
16. bNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje na prigradskim grobljima strankama koje nemaju boravište na području Grada - za dva pokojnika - širine 2,2 m1.937,252.421,56
17. aNaknada za dodatak uz novo grobno mjesto na gradskom groblju strankama koje nemaju boravište na području Grada na osnovu proširenja do 0.3 m832,501.040,63
17. bNaknada za dodatak uz novo grobno mjesto na prigradskim grobljima strankama koje nemaju boravište na području Grada na osnovu proširenja do 0.3 m416,25520,32
18. aNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje u Gradu Slatini - za jednog pokojnika - širine 1,6 m615,00768,75
18. bNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje u Gradu Slatina
- za dva pokojnika - širine 2,2 m
861,001.076,25
19. aNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje na prigradskim grobljima
- za jednog pokojnika - širine 1,6 m
307,50384,38
19. bNaknada za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje na prigradskim grobljima
- za dva pokojnika - širine 2,2 m
430,50538,13
20. aNaknada za dodatak uz novo grobno mjesto na gradskom groblju na osnovu proširenja do 0.3 m185,00231,25
20. bNaknada za dodatak uz novo grobno mjesto na prigradskim grobljima na osnovu proširenja do 0.3 m92,50115,63
21.Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta po m216,0020,00