DIMNJAČARI SOPJE

CJENIK USLUGA DOMAĆINSTVA

Na osnovu Ugovora o obavljanju dimnjačarskih usluga na području općine Sopje, KLASA 363-01/11-01/27 URBROJ 2189/10-04/11-1 , u Sopju dana 31. siječnja 2011.g

usluga se vrši jednom u kvartalu, neovisno o vrsti grijanja – plin ili drva

  • cijena bez PDV       20,00 kn
  • PDV 25%                      5,00 kn
  • IZNOS  s pdv            25,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

CJENIK USLUGA PRAVNE OSOBE

usluga se vrši jednom u kvartalu,  neovisno o vrsti grijanja – plin ili drva, ali se cijena razlikuje za svaku kategoriju

  • DRVA cijena bez PDV   39,00 kn
  •           PDV 25%                        9,75 kn
  • DRVA iznos s pdv             48,75 kn
  • PLIN cijena bez PDV       60,00 kn
  •             PDV 25%                    15,00 kn
  • PLIN iznos  s pdv                75,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.