Akcije sakupljanja glomaznog otpada

U skladu sa zakonom o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 ) komunalna tvrtka Slatina kom d.o.o. tijekom mjeseca studenog provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem spremnika na pojedinim lokacijama na javnim površinama

U razdoblju od 4.11.19 ( ponedjeljak ) do 15.11.19 (petak) spremnici će biti postavljeni na lokacijama u gradu Slatini

U spremnike s natpisom KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD prikupljat će se otpad koji je definiran Naputkom o glomaznom otpadu ( NN 79/15 )

 • drvo ( drveni stolovi, stolice, ormari, stolarija, palete, ostali predmeti od drveta
 • plastika ( plastični stolovi, stolice, stolarija, plastične bačve i posude, karnisteri, gajbe )
 • metali ( metalni stolovi, stolice, metalne police, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj )
 • ostalo ( madraci, dvosjedi, trosjedi, kauči, sanitarni uređaji i dijelovi )

U navedene spremnike ne smiju se odlagati:

 • opasni otpad ( azbestne ploče, otpadna ulja, kiseline, boje, lakovi, te pripadajuća ambalaža, ambalaža od pesticida )
 • ambalažni otpad ( papir, staklo, pet ), odjeća i obuća
 • električni i elektronički otpad
 • građevni otpad ( šuta, opeka, crijep, keramičke pločice, beton )
 • otpad nastao u poljoprivredi
 • otpad koji se kupi u redovnom odvozu komunalnog otpada

Podsjećamo građane da u reciklažnom dvorištu koje se nalazi u sklopu odlagališta Radosavci mogu predati posebne i problematične vrste otpada BEZ NAKNADE

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Radosavci ( zimsko radno vrijeme )

 • radni dan od 7 do 17 sat
 • subota od 9 do 12

Kompletnu tablicu s lokacijama spremnika pogledajte (preuzmite) u PDF dokumentu: