Adresar

 

Direktor

direktor@slatina-kom.hr

Tajnica

uprava.slatina@gmail.com

033 400 481

091 303 38 33

Voditeljica komunalnih poslova

repic.dubravka@gmail.com

033 400 486

Voditeljica računovodstva i financija

maja.slatina.kom@gmail.com

033 400 486

Rukovoditelj izgradnje

darko.slatina.kom@gmail.com

033 400 479

091 303 38 34

Koordinator izgradnje

vuk@slatina-kom.hr

091 303 38 35

Dežurni pogrebna služba

091 303 38 28

Pravnik

pravnik.slatinakom@gmail.com

033 400 573

Analitika kupaca

spomenka.slatina.kom@gmail.com

033 400 494

Kompenzacije

kristina.slatina.kom@gmail.com

033 400 575

Voditelj tržnice

slatina.trznica@gmail.com

033 400 480

091 303 38 20

Voditelj naplate parkinga

slatina.trznica@gmail.com

033 400 480

091 303 38 20

Voditelj dimnjačara

dragutin.slatina@gmail.com

033 550 075

091 303 38 31

Voditelj izgradnje

zlatko@slatina-kom.hr

033 550 075

091 303 38 32

Voditelj javne rasvjete

zlatko.grundler.slatina@gmail.com

033 400 572

091 303 38 26

Upravitelj stambenih zgrada

zgrade.slatina@gmail.com

033 400 482

Trgovina pogrebne opreme

jasna.slatina.kom@gmail.com

033 400 574